ഐ.ടി – മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങള്‍ (by IT@School) (for std VIII, IX, X)

മാത്സ് ബ്ലോഗിനു കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മാസം ലഭിച്ചത് പത്തു ലക്ഷത്തിലേറെ സന്ദര്‍ശനങ്ങളാണ്. അതില്‍ മുഖ്യ പങ്കു വഹിച്ചത് ഐ.ടി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളാണ്. ഐ.ടി യ്ക്കായി മാത്സ് ബ്ലോഗിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന അധ്യാപകരുണ്ടെന്നാണ് വരുന്ന മെയിലുകളില്‍ നിന്നും ഞങ്ങള്‍ക്കു മനസ്സിലാകുന്നത്.

ഐ.ടി ചോദ്യശേഖരമാണ് ഈ പോസ്റ്റിലും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമായും ഐ.ടി @ സ്കൂള്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ ക്ലാസുകളിലേക്കായി പുറത്തിറക്കിയ ചോദ്യ ബാങ്കില്‍ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ പോസ്റ്റില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളത്.

ഹൈസ്കൂള്‍ ക്ലാസുകളില്‍ ഐ.ടി പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഈ ചോദ്യശേഖരം ഏറെ സഹായകരമാകും എന്നതില്‍ സംശയമില്ല.

** എസ്.എസ്.എല്‍.സി ഐ.ടി മോഡല്‍ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ അയച്ചു തന്ന അധ്യാപകര്‍ക്കെല്ലാമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. പരീക്ഷ തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് അവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്

Question Bank by IT@school

Std X Malayalam Medium

First Terminal Examination

Std VIII English Medium‌‌‌ | Malayalam Medium

Std IX English Medium | Malayalam Medium

Std X English Medium | Malayalam Medium

Click here for ICT Theory Notes – Malayalam

Click here for ICT Theory Notes – English

About hariekd

It is a movement from kerala High school teachers.
This entry was posted in surprise posts. Bookmark the permalink.

15 Responses to ഐ.ടി – മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങള്‍ (by IT@School) (for std VIII, IX, X)

 1. nochathss says:

  This comment has been removed by the author.

 2. Sitc Nochat says:

  തികച്ചും ഉപകാരപ്രദം.മോഡലിന്റെ ചോദ്യങ്ങളും കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു………..

 3. Achi says:

  Sir We are waiting for this post Thanks.
  And one more thing the following is 10 Eng mediums 35 Question
  a=1
  b=2
  c='a'+'b'
  print c

  It result will be ab

  Thank You

 4. RAHEEM says:

  Thanks a lot. Everyday
  I am waiting for this post.

 5. thanks a lot.thaksssssssssssssssssssssssssssssssssssss………………………………….

 6. ICE says:

  Thanks a lot.Please publish the eng medium also

 7. നന്ദി ചൊല്ലുന്നൂ ഞാന്‍.

 8. ഇന്‍ക്സ്കേപില്‍ നിനനുളള ചോദ്യങള്‍ക് മലയാളതില്‍ ടൈപ് ചൈയുനതെങനെ

 9. sheena says:

  thanks a lot …………..

 10. sheena says:

  thanks a lot …………..

  ghss mancode
  pathanamthitta

 11. rajam says:

  sslc model it pracical exam nadathumbol invigilator aayum chief aayum log in cheyyan sramikkumbol munb kodutha username, password edukkunnilla. enthu cheyyum?

 12. Many weeklies are also publishing study materials for SSLC Students.

  For eg: Here is the link for the study material by MANGALAM Weekly

  for Malayalam, English, Hindi

 13. @SAHRUDHAYAN MANGALAM WEEKLY MODEL QUESTION GUD BUT HOW TO MAKE IT AS PDF PLEASE GIVE A SOLUTION

 14. I saw in a blog that SSLC Register numbers will be available on 11th monday on website & printout will be available on 16th..
  Do any one have any official confirmation on this..?

 15. @
  no !dea.. Do anyone have..?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s