സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

പുതിയവര്‍ഷത്തിന്‍റ ആരംഭത്തില്‍ ഒരു ഗണിതചിന്ത അനിവാര്യമാണ്..പത്താം തരത്തില്‍ (Std X)ഇത് സ്റ്റാററിസ്ററിക്സ് പഠിക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ..മാധ്യവുമായി (mean) ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കണക്കുതന്നെയാവട്ടെ..അപ്പുവിന്‍റ പക്കല്‍ 3 kg ,8 kgഭാരങ്ങള്‍ ധാരാളമുണ്ട്.ശരാശരി(മാധ്യം).ഭാരം 4 kg കിട്ടുന്നതിന് ഈ ഭാരങ്ങള്‍ താഴെ കാണുംവിധം ഒരുക്കാം.

3 Kg 4 എണ്ണം
8 Kg 1 എണ്ണം
ഇനി ഒരു വര്‍ക്ക് ഷീറ്റിന്‍റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ നയിക്കാം. നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താന്‍ എത്ര അധ്യാപകരും രംഗത്തെത്തുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. തുടര്‍ന്ന് വായിക്കൂ..

വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ്

A) ശരാശരി 6 Kg കിട്ടുന്നതിന് ഭാരങ്ങള്‍ എങ്ങനെ ഒരുക്കാം?

B) ഈ ഭാരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഏതൊക്കെ പൂര്‍ണ്ണസംഖ്യാമാധ്യങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കാം ?

C) ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പൂര്‍ണ്ണസംഖ്യാ മാധ്യം ഏത്?

D) ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പൂര്‍ണ്ണസംഖ്യാ മാധ്യം ഏത്?

E) ഭാരങ്ങള്‍ 7 kg , 2kg വീതമായാല്‍ ഏതൊക്കെ പൂര്‍ണ്ണസംഖ്യാമാധ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാം?

F ) 17 kg , 57Kg ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പൂര്‍ണ്ണസംഖ്യാ മാധ്യങ്ങള്‍ ഏവ?

G) പൊതുനിഗമനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ബീജഗണിത ചിന്തകള്‍ പങ്കുവെ ക്കുക.

Advertisements

About hariekd

It is a movement from kerala High school teachers.
This entry was posted in ശാസ്ത്രം, Maths X. Bookmark the permalink.

12 Responses to സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്


 1. പത്താം ക്ലാസിലേക്ക് നല്‍കാവുന്ന ഒരു അസൈന്‍മെന്‍റ്

 2. bhama says:

  ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം.
  Let the number of 3 kg as ‘x’ and 8 kg as ‘y’
  3x+2y/x+y = 6
  solving this eqn we get x = 2/3 y
  y യ്ക്ക് കെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ വില 3
  അപ്പോള്‍ x 2
  3 kg ന്റെ 2 ഉം 8 kg ന്റെ 3 ഉം

 3. JOHN P A says:

  Thank you Bhama teacher
  I shall give some generalization after some time

 4. JOHN P A says:

  I am thinking about Azeez sirs problem of finding 3 integers on pythagorian relation with given conditions
  Sir,Is it possible to find arithmatically by calculations?I spend hours on it

 5. bhama says:

  Q No B) 4,5,6,7

  C) 7

  D) 4

  E) 3,4,5,6

  F) 17 നും 57 നും ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ പൂര്‍ണ്ണസംഖ്യാമാധ്യങ്ങളും

  ഈ ഉത്തരങ്ങള്‍ ശരിയാണെങ്കില്‍ അടുത്തതിനുത്തരം പറയാം

 6. AZEEZ says:

  Dear John Sir,

  The hypoteneous is 240, now find the other sides.

 7. JOHN P A says:

  Thank you Bhama teacher for providing good answer
  I have some findings . It is somewhat similar to Umesh Sirs wounderful generalizations

  17 kg 5kg total average
  9 1 210 21
  13 27 1760 44
  1 7 1020 52
  *************************************\
  1kg 5kg total average
  1 0 1 1
  3 1 8 2
  1 1 6 3
  1 3 16 4
  0 1 5 5
  ****************************************
  Then go to Umesh sirs findings

 8. Swapna John says:

  643, 534, 425, 316…. അടുത്ത സംഖ്യയേതാണ്?

 9. 207.

  I can’t believe this puzzle is this much trivial, though.

 10. RIVER SHORE says:

  പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചര്‍,

  ടീച്ചറുടെ ബ്ലോഗ് ഇഷ്ട്പ്പെട്ടു. പക്ഷെ, ഈ ബ്ലോഗ് (സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്) ജീവിതവുമായി അല്ലങ്കില്‍ ജോലിയുമായി ബന്ദപ്പെടുമ്പോല്‍ എങ്ങിനെ നമ്മെ സഹായിക്കും, ഉദാഹരണം സഹിതം വിശദീകരിച്ചാല്‍ SSLC ക്കാര്‍ക്കും അല്ലാത്തവര്‍ക്കും വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും. ഇനിയുള്ള എല്ലാ ബ്ലോഗിലും ഇതു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

  അബ്ദുല്‍ ലത്തീഫ്
  ദുബായ്

 11. enikku ithu valareyathikam prayojanam cheyyum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s