2010 ന് സ്വാഗതം

ലോകത്തെയാകെ ആനന്ദത്തിലാറാടിച്ചു കൊണ്ട് പുതുവര്‍ഷം വരവായി. പ്രതീക്ഷയുടെ, സ്വപ്നങ്ങളുടെ, നിറച്ചാര്‍ത്തുകളണിഞ്ഞ്… 2009 ലെ നഷ്ടങ്ങളെയും ദുഃഖങ്ങളെയുമെല്ലാം വിസ്മരിച്ച് പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ നമുക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന സന്തോഷത്തെയും നന്മകളെയുമെല്ലാം കരഗതമാക്കാന്‍ 2010 നെ മനസു തുറന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യാം.

ഏവര്‍ക്കും മാത്‌സ് ബ്ലോഗ് ടീമിന്‍‍റെ നവവത്സരാശംസകള്‍ .

Advertisements

About hariekd

It is a movement from kerala High school teachers.
This entry was posted in പലവക. Bookmark the permalink.

21 Responses to 2010 ന് സ്വാഗതം

 1. John P.A (Blog Team Member)

  I have two electronic clocks.One of them make BEEP SOUND in every 1 minutes.Other makes BEEP SOUND in every 62 seconds.Both of them made BEEP SOUND now at 12 O clock,the end of 2009.

  At what time they make BEEP together just after this movement?
  This is the first question of the new year

  WISH YOU A HAPPY NEW YEAR.

 2. എല്ലാ മാന്യ വായനക്കാര്‍ക്കും പുതുവര്‍ഷം നന്മകള്‍ വരുത്തട്ടെയെന്ന് ആത്മാര്‍ത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു.

  Happy New Year

 3. പുതുവത്സരാശംസകൾ. ഒരു കുസൃതി(?)ച്ചോദ്യം:
  ശിവഗിരി തീർഥാടനം യൂറോപ്യന്മാരുടെ ആണ്ടുപിറവിയ്ക്കു തന്നെ തുടങ്ങാൻ ശ്രീനാരായണഗുരുവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്ത്?

 4. revima says:

  2010 / 20:10 /നന്മ : തിന്മ?

 5. Kindly go through the qn. (31/12/09-8.37 pm) comment No 12.
  the question related to 2010.welcome everybody to have a few seconds on it.

 6. This comment has been removed by the author.

 7. The LCM of 60 and 62 is 2 x 30 x 31 = 1860. So, the two clocks will beep together after 1860 seconds = 31 minutes.

  They will beep together on 2010 January 1 at 12:31 AM.

 8. JOHN P A says:

  This comment has been removed by the author.

 9. JOHN P A says:

  Thank you Umesh sir.
  We can make a pattern like this
  Fitst 12.00.00, 12.01 00 ,12 02.00….
  Second 12.00 00, 12 01 02 , 12 02 04…
  Proceeding like this we get 12 31 00

  January 1, 2010 9:08 AM
  Delete

 10. JOHN P A says:

  Can You fing a four digit number ,which is the product of two twodigit numbers such that
  AB*CD = EEFF. The letters stands for the digits
  If not possible,tell the reason

 11. There is no such 4-digit number.

  A number in the form EEFF is divisible by 11, so one of the two-digit factors must be 11, 22, 33, … or 99, so cannot be in the form AB or CD.

 12. 1+1 = ഇമ്മിണി വലിയ ഒന്ന്

  എല്ലാ ഗണിത വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സര ആശംസകള്‍

 13. JOHN P A says:

  Dear sathanashi
  Januvary 1 is the only day when lakhs of malayalies consiously forget his consiousness without caste,religion,genter
  and family.It is the day when Narayanaguru fails and Bevarage corporation wins the game.It is the day when malayalies forget malayalam and tries to speak European languages
  It is the day when malayalies forget arithmatic calculations .
  1+1 = ഇമ്മിണി വലിയ ഒന്ന്

 14. Happy new year to all ……..
  Sreejithmupliyam

 15. The distance from 01-01-10 to 10-10-10 is only 282 days .Let the number of visitors in our blog before 10-10-10 may increase to 300000.Best Wishes.

 16. JOHN P A says:

  Dear maths teachers
  Kindly go through my last comment in the State quiz post

 17. 2010:
  ” 20 pasengers in a sinking ship.10 are mathematicians. All members stand in a ring(including mathematicians).Every 7th climbs into the life boat which can hold 10 people. where should the mathematicians stand in the ring ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s