ഈര്‍ക്കിലികള്‍ കൊണ്ടും ഗണിതം പഠിപ്പിക്കാം…

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി, തിരക്കോടു തിരക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളില്‍ പലര്‍ക്കും. യുവജനോത്സവ- എസ്.എസ്.എല്‍.സി. ഡാറ്റാ എന്റ്റി, പേപ്പര്‍ നോട്ടം, ഐടി അധിഷ്ടിത ഡി.ആര്‍.ജി ട്രൈനിംഗ്, ഒ.എസ്എസ്.ടി വിസിറ്റ്……എന്തിനേറെപ്പറയുന്നൂ, ആകുപ്പാടെ ഉറക്കമില്ലാ ദിനങ്ങള്‍. ഇടിവെട്ടിയവനെ പാമ്പും കടിച്ചുവെന്നു പറഞ്ഞപോലെ, സാങ്കേതിക തകരാറുകളും. (എ ലിസ്റ്റ്, യുവജനോത്സവം).ഒരുപാട് അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളുടെ അഭിപ്രായം മാനിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളില്‍ സര്‍പ്രൈസ് പോസ്റ്റുകളുമായി ഞങ്ങള്‍ രംഗത്തെത്തിയത്. വലിയ അളവില്‍ അവ ഉപകാരപ്രദമായെന്നാണ് ഏതാണ്ടെല്ലാ ജില്ലകളില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്.മേല്‍പ്പറഞ്ഞ പരിപാടികളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഗണിതസ്നേഹികളില്‍ ചിലര്‍ക്കുണ്ടായ അനിഷ്ടവും ഞങ്ങള്‍ക്കു മനസ്സിലാകും. കൂടുതല്‍ ഗണിത വിഭവങ്ങളുമായാണ് ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങള്‍ ബ്ലോഗ്, നിങ്ങളുടെയടുക്കലേക്ക് എത്താന്‍ പോകുന്നത്.
പത്താം തരത്തിലെ ‘നിര്‍ദ്ദേശാങ്ക ജ്യാമിതി’ എന്ന യൂണിറ്റിലെ പഠനലക്ഷ്യങ്ങള്‍ എങ്ങിനെ പ്രവര്‍ത്തനാധിഷ്ഠിതമായി കുട്ടികളിലേക്കെത്തിക്കാമെന്നു വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഗണിതശാസ്ത്ര കോര്‍ എസ്.ആര്‍.ജി കൂടിയായ കൊല്ലം ഇരവിപുരം ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്സി ലെ എം.രാജശ്രീ ടീച്ചര്‍.
ഗണിതാധ്യാപന രംഗത്ത് കൂടുതല്‍ പരിചയ സമ്പന്നരായ അധ്യാപകര്‍, വേണ്ട കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകള്‍ കമന്റുകള്‍ വഴി നല്‍കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ടീച്ചറുടെ രീതിയിലേക്ക്…

പഠന സാമഗ്രികള്‍
ഒരേ നീളത്തില്‍ മുറിച്ചെടുത്ത കുറേ ഈര്‍ക്കില്‍ കഷണങ്ങള്‍, റബ്ബര്‍ ബാന്‍റുകള്‍
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
1.കുട്ടികളെ 4 ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിക്കുന്നു. 8 ഈര്‍ക്കിലുകള്‍ എടുത്ത് അതില്‍ തുല്യ അകലത്തില്‍ കുറച്ച് ബിന്ദുക്കള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു . ഇത്തരത്തില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയ 2 ഈര്‍ക്കിലുകള്‍ ഒന്നിനുപുറത്ത് ഒന്നായി വെച്ച് നടുക്കുള്ള ബിന്ദുവില്‍ റബ്ബര്‍ ബാന്റ് ചുറ്റി യോജിപ്പിക്കുന്നു.

‍4 ഗ്രൂപ്പിനും ഓരോ സെറ്റ് നല്‍കുന്നു.

2. കുട്ടികള്‍ സംഖ്യാരേഖ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കിട്ടിയ രണ്ട് ഈര്‍ക്കിലുകളും രണ്ടു സംഖ്യാരേഖകളായി അവര്‍ കരുതട്ടെ. റബ്ബര്‍ ബാന്റ് ചുറ്റിയ ബിന്ദു ‘0’ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. മുകളിലെ സംഖ്യാരേഖയെ ക്ലോക്ക് സൂചി തിരിയുന്നതിന്റെ വിപരീത ക്രമത്തില്‍ ( Anti-clockwise) തിരിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ തിരിച്ച ഈര്‍ക്കിലിന്റെ ( ചിത്രം 2) ‘0’ നു മുകളില്‍ ഏതു സംഖ്യകള്‍, താഴെ ഏതു സംഖ്യക എന്നു കുട്ടികള്‍ കണ്ടെത്തി പറയട്ടെ. ( മുകളില്‍ + സംഖ്യകളും, താഴെ – സംഖ്യകളും എന്നു കുട്ടികള്‍ തന്നെ ഗ്രൂപ്പില്‍ പറയും.)

3. ഇങ്ങനെ തിരിച്ച ഈര്‍ക്കില്‍ ജോടികള്‍ ചിത്രത്തിലേതു പോലെ കുട്ടികള്‍ ഡെസ്ക്കില്‍ വെയ്ക്കട്ടെ.

ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഒരേ നീളത്തില്‍ മുറിച്ചുവെച്ച 20 ഈര്‍ക്കില്‍ വീതം കൈമാറുന്നു. ഈ ഈര്‍ക്കില്‍ രൂപം കുട്ടികള്‍ നോട്ട് ബുക്കില്‍ വരച്ച് ബിന്ദുക്കള്‍ സംഖ്യകള്‍ കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. ഒപ്പം അധ്യാപികയും ബോഡില്‍ വരയ്ക്കുന്നു. രണ്ടു രേഖയ്ക്കും പേര് കൊടുക്കാം. കുട്ടികള്‍ ഡെസ്ക്കില്‍ വെച്ച ജോടികളില്‍ ഓരോ ബിന്ദുവിലും CD യ്ക്കും AB യ്ക്കും സമാന്തരമായി ഈര്‍ക്കിലുകള്‍ വെയ്ക്കട്ടെ. ഒപ്പം അധ്യാപികയും ബോഡില്‍ വരയ്ക്കുന്നു.

4. ഇനി അധ്യാപിക ബോഡില്‍ ‘P’എന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

കുട്ടികള്‍ അതേ ബിന്ദു ഈര്‍ക്കിലില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തട്ടെ.

5. ‘0’ല്‍ നിന്നും ഈ ബിന്ദുവിലെത്താന്‍ ഒരു വഴി കുട്ടികള്‍ കണ്ടെത്തട്ടെ. ഗ്രൂപ്പു ചര്‍ച്ചയില്‍ കുട്ടികളില്‍ നിന്നും വരാന്‍ സാദ്ധ്യതയുള്ള ചില മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍….
* ‘0’ല്‍ നിന്നും നേരേ മുകളിലേക്ക് CDയിലൂടെ 2 ല്‍ വന്ന് തിരിഞ്ഞ് ABയ്ക്ക് സമാന്തരമായി പോയി Pല്‍ എത്താം.
* ‘0’ല്‍ നിന്നും ABയിലൂടെ 3ല്‍ വന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറി Pല്‍ എത്താം.
* ‘0’ല്‍ നിന്നും കുറുകേ Pല്‍ എത്താം.
ഇവയില്‍, ABയിലൂടെ 3 യൂണിറ്റ് കയറി മുകളിലേക്ക് 2 യൂണിറ്റ് കയറി Pല്‍ എത്തുന്നതാണ് അംഗീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ധരിപ്പിക്കണം.
ഇനി, പറയാനുള്ള സൌകര്യത്തിനായി, ABയെ xഅക്ഷം എന്നും, CDയെ yഅക്ഷം എന്നും വിളിക്കാമെന്ന ആശയം കൈമാറാം.
അപ്പോള്‍, xഅക്ഷത്തിലൂടെ പോയ ദൂരം 3, yഅക്ഷത്തിലൂടെ പോയ ദൂരം 2. അതുകൊണ്ട് യിലെത്താന്‍ വേണ്ട ദൂരം 3,2. ഇതിനെ (3,2) എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാമെന്ന ആശയം കൊടുക്കാം. കൂടുതല്‍ ബിന്ദുക്കളെ അടയാളപ്പെടുത്തി ആ ബിന്ദുക്കളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അളവുകള്‍ എഴുതിക്കണം. ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്രമജോടികളാണെന്നും ആദ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് xഅക്ഷത്തിലെ അളവും പിന്നീട് yഅക്ഷത്തിലെ അളവും ആണെന്ന് കുട്ടികള്‍ തിരിച്ചറിയും. അതുകൊണ്ട് പൊതുവായ ഒരു ക്രമജോടിയെ (x,y) എന്നു സൂചിപ്പിക്കാമെന്ന് കുട്ടികള്‍ തന്നെ തിരിച്ചറിയും. ഇവയെ നിര്‍ദ്ദേശാങ്കങ്ങള്‍ എന്നാണ് പറയുകയെന്ന ആശയം കൊടുക്കാം. ഇപ്പോള്‍ പൂജ്യം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിന്ദു കേന്ദ്രബിന്ദുവാണെന്ന ആശയം കുട്ടികള്‍ക്കു കൊടുക്കണം. ഇത്രയുമാകുമ്പോഴേക്കും ബോഡില്‍ ഒന്നാം ചതുര്‍ത്ഥാംശത്തില്‍ (First Quadrant)കുറേ ബിന്ദുക്കള്‍ മാര്‍ക്കു ചെയ്തു കഴിയും.

6. ഇനി ഈര്‍ക്കിലുകള്‍ ‘0’നു മറുവശത്തു നിരത്തട്ടെ. ഇവിടേയും മുമ്പ് ചെയ്തപോലെ ‘P’എന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തട്ടെ. (-2,3) കണ്ടെത്താന്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകില്ല.

അങ്ങിനെ രണ്ടാം ചതുര്‍ത്ഥാംശത്തിലെ കുറേ ബിന്ദുക്കള്‍ കുട്ടികള്‍ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോഡില്‍ ഇട്ടേക്കണം. ഇനി ഈര്‍ക്കില്‍ മാറ്റി നോട്ടുബുക്കില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയാല്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ബിന്ദുക്കള്‍ പറയാന്‍ കഴിയും.

7. മൂന്നും നാലും ചതുര്‍ത്ഥാംശങ്ങളില്‍ കൂടി സമാന പ്രവര്‍ത്തമങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ ചെയ്യട്ടെ.
8. ഈ നാലു ചതുര്‍ത്ഥാംശങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയ ക്രമജോടികള്‍ വിലയിരുത്തി, അവയുടെ പ്രത്യേകതകള്‍ 5 മിനിറ്റുകൊ​ണ്ട് കുട്ടികള്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ.

9. ഇനി ബോഡില്‍ xഅക്ഷവും yഅക്ഷവും വരയ്ക്കുക. yഅക്ഷത്തിനു സമാന്തരമായി 1 ല്‍ കൂടി ഒരു രേഖ വരയ്ക്കുക. അതിലെ ബിന്ദുക്കള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തി കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് എഴുതിക്കുക. (1,1), (1,2), (1,3), (1,0), (1,-1), (1,-2), (1,-3) മുതലായവ…

ഇനി ഈ ബിന്ദുക്കള്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ വിലയിരുത്തി പ്രത്യേകത കണ്ടെത്താന്‍ 5 മിനിറ്റ് കുട്ടികള്‍ക്ക് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ yഅക്ഷത്തിനു സമാന്തരമായ രേഖയിലെ ക്രമജോടികളുടെ xവിലകള്‍ തുല്യമാ​ണെന്ന് കുട്ടികള്‍ കണ്ടെത്തും. ഇനി മറ്റൊരു രേഖ കൂടി വരച്ച് ആ രേഖയിലെ ബിന്ദുക്കള്‍ കണ്ടെത്തി ഈ ആശയം കുട്ടികള്‍ സ്ഥിരീകരിക്കട്ടെ.

10. xഅക്ഷത്തിനു സമാന്തരമായി 1 ല്‍ കൂടി ഒരു രേഖ വരച്ച് മുന്‍ ഘട്ടം ആവര്‍ത്തിച്ച് xഅക്ഷത്തിനു സമാന്തരമായ രേഖയിലെ ക്രമജോടികളുടെ yവിലകള്‍ തുല്യമാ​ണെന്ന് കൂടി കുട്ടികള്‍ കണ്ടെത്തുന്നു.

അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു രേഖ കൂടി വരച്ച് ആ രേഖയിലെ ബിന്ദുക്കള്‍ കണ്ടെത്തി ഈ ആശയം സ്ഥിരീകരിക്കട്ടെ.
11.xഅക്ഷത്തിലേയും yഅക്ഷത്തിലേയും ബിന്ദുക്കള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തി ക്രമജോടികളെഴുതി കുട്ടികള്‍ സ്വയം വിലയിരുത്തട്ടെ.

ചോദ്യങ്ങള്‍

ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക.

 • xഅക്ഷത്തില്‍ വൃത്തം ഖണ്ഡിക്കുന്ന ബിന്ദുക്കളുടെ നിര്‍ദ്ദേശാങ്കങ്ങള്‍ ഏവ?
 • yഅക്ഷത്തില്‍ വൃത്തം ഖണ്ഡിക്കുന്ന ബിന്ദുക്കളുടെ നിര്‍ദ്ദേശാങ്കങ്ങള്‍ ഏവ?
 • വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസമെന്ത്?
 • വൃത്തത്തിന്റെ ആരമെന്ത്?

Advertisements

About hariekd

It is a movement from kerala High school teachers.
This entry was posted in ശാസ്ത്രം, General, Maths X. Bookmark the permalink.

26 Responses to ഈര്‍ക്കിലികള്‍ കൊണ്ടും ഗണിതം പഠിപ്പിക്കാം…

 1. Anonymous says:

  പ്രവര്‍ത്തനാധിഷ്ടിത ഗണിതം കൊള്ളാം…
  ഗീത

 2. മൂര്‍ത്ത വസ്തുക്കളില്‍ നിന്ന് അമൂര്‍ത്തതയിലേക്ക്……..

  നല്ല പ്രവര്‍ത്തനം… അഭിനന്ദനങ്ങള്‍…..

 3. JOHN P A says:

  നന്നായിട്ടുണ്ട് .കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കമണ്ട് കണ്ടു . ഒളിബിയാദ്‌ പരിശീലിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക് സഹായം ആവശ്യമാണ് .മു‌ന്നു എണ്ണം തരാം .ഒന്നമാത്തത് എല്ലാവര്ക്കും .
  1 Arun marked A ( -2.1) using the above activity.He moved 4 units in the positive direction of Y axisand reaches B.He turned right and move 6 units and reaches C Then turned left and move 4 more unit and reaches D
  a) write the coordinates of B
  b) Write the coordinates of C
  c) Write the coordinates of D
  d) What is the shortest distance between A and D

  2) Draw a line AB. Mark a point C in between A and B.Draw two eqilateral triangles with sides ACand BC in one side of the line.Draw another eqilateral triange with side AB in the oppoite side of the line AB
  If P,Q and R are the centriods of these equlateral triangles, prove that triangle PQR is also an equlateral triange wherever be the position of C between A and B
  3) Mark A (0,a) ,B(0,b) C( a,0) D( b,0)
  Join AD , BC and BD
  AD and BC meet at E
  What is the area of triangle BED

 4. SUBOTH THIRUVANIYOOR says:

  steps are very good;excellent way to convey the ideas of co-ordinate geometry for class xth students

 5. rajasree teacher has proved that midrib of a coconut tree( eerkile) has its on value to teach as a teaching aid.the price of coconuts is decreasing day by day, and she has proved the use of coconut tree is increasing. any it is a good device that is applicable in schools.
  so find solution
  ” DRUNK+DRIVE=KILLED” (Use different digits)

 6. AZEEZ says:

  DRUNK+DRIVE=KILLED. The answer is

  82931+82647=165578

  OR

  79341+79526=158867

  Next question.

  Five marbles of various sizes are placed in a conical funnel. Each marble is in contact with the adjacent marble(s).
  Also, each marble is in contact all around the funnel wall.

  The smallest marble has a radius of 8mm. The largest marble has a radius of 18mm. What is the radius of the middle marble?

 7. “FLY+FOR+YOUR=LIFE”
  azees, teaching manual+grade +valuation+class pta=life. pending questions will be answered after class pta.you try my above qn…thank you

 8. AZEEZ says:

  DEAR VIJAYAN SIR

  FLY+FOR+YOUR=LIFE Answer is

  598+507+8047=9152

  Thanks

 9. you are a punctual student. still i remember your seat in my class in 9 std . expect more solutions from you .” NINE-TEN= TWO” thank you

 10. dear AZEES, Answer to the qn of marbles is

  ” 12mm “.

  it will take a long time to type the steps . I left it you to type after two days.
  now try”triangle ABC is right angled at B .D is a point on AB such that angle BCD =angle DCA. E is a point on BC such that angle BAE= angle EAC . If AE=9 inches and CD =8*root2,find AC ?

 11. AZEEZ says:

  NINE-TEN=TWO

  1319-691=628

  In the second question AC =6 root 5cm.

  The proof is very long.

  Is the answer correct?

 12. AZEEZ says:

  ABC is an isosceles triangle (AB = AC) with BAC = 20°. Point D is on side AC such that Angle DBC = 60°. Point E is on side AB such that Angle ECB = 50°.

  Find Angle EDB?

 13. ANGLE EDB=30

  DEAR AZEES no others are interru
  pting us. so you write down the answer of the above qn is 30.
  ” THREE-FOUR=FIVE”

 14. AZEEZ says:

  Dear Vijayan Sir,

  Answer for 3-4=5 is

  17055-8620=8435

  Now solve this
  In Triangle ABC, AB = 20, AC = 11, and BC = 13.

  Find the diameter of the semicircle inscribed in Triangle ABC, whose diameter lies on AB, and that is tangent to AC and BC.

 15. (diameter of the semi circle)
  answer is 11 units.

  night post:
  BASE+
  BALL
  —–
  GAMES
  ——
  ——
  see you tomorrow

 16. JOHN P A says:

  dear Azeez sir
  The semicircle touches the sides of your tringle at P and Q with centre at AB
  By considering AB as line of symmetry we can mark D on the other side op Ab such that ACBD is a quadrilateral
  It is not mere a quadrilateral. It has incircle with radius r that you want to find out
  By Hers formula Area of triangle ABC is 66
  the area of quadrilateral ACBD is 132
  The semiperimeter of quadrilateral is 24
  radius of the incircle r = A/s
  = 132/24
  5.5
  This is good fot Xth standard tangents

 17. JOHN P A says:

  Can a triangular cardboard of sides 120cm,100 cm and 80 cm be used to cover a cylindrical vessel of radius 30 cm? Justify your answer
  Good problem for X standard children.Unit (tangents) concept … incircle

 18. Anonymous says:

  സോറി വിജയന്‍ സാര്‍,
  നിങ്ങളുടെ ഈ കളി (ഈച്ച+പൂച്ച) തീരെ പിടികിട്ടുന്നില്ല!
  ജാവ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ആയി ശ്രീനാഥ് സാര്‍…എന്നിട്ടും..അപ്​ലെറ്റ്..

  ഗീത

 19. why did you use the word ‘cat and rat’play in this modern era?you can use ‘ ram and modem’

  Dear Geetha madam, this play will continue till another cat interfere in this short but big problems.
  find the solution:sum of 4 terms in an A P is 16 and the product is 105.write the shortest way.(answer is clear)

 20. JOHN P A says:

  @ Geetha teacher
  ഈച്ച പൂച്ച ഗെയിം എന്താണന്നും അതിന്റ കണകിന കുറിച്ചും ഒരു പോസ്റ്റ്‌ തരാം . കാത്തിരിക്കുക

  USA +USSR = PEACE
  REPLACE THE LETTERS OF THE ALPHABET BY DIGITS SO THAT THIS BECOMES A UNIQUE SOLUTION
  Unique solution is not possible in all cases

 21. JOHN P A says:

  @ geeta teacher
  just write
  100 U +10 S +A +1000 U +100 S +10 S +R = 10000 P+1000 E +100 A+ 10 C +E
  TRY TO SOLVE
  Note that these are puzzles

 22. “110 USA+1110 USSR=11110 PEACE”
  by naughty boy

 23. 932+
  9338
  ——
  10270
  ——
  before getting geetha teacher’s answer shall i post my?

 24. Anonymous says:

  visited this blog seeing the post in Captain Haddock.
  wonderful work! May God bless all of you.

 25. AZEEZ says:

  BASE+BALL=GAMES

  Answer is 7483+7455=14938

  If (1,3),(2,3),(3,5),(4,4),(5,a),(6,b); then find a & b?

 26. Anonymous says:

  വൗ….
  അപ്​ലെറ്റ് വര്‍ക്ക് ചെയ്തു..!
  എഡ്യൂസോഫ്റ്റിന്റെ 3.2സിഡിയിലെ ജാവ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തു!
  നന്ദി.
  ഈച്ച+പൂച്ച കളി ജോണ്‍ മാഷിന്റെ പോസ്റ്റോടെ പഠിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞേക്കുമല്ലേ..?
  കാത്തിരിക്കുന്നു.

  ഗീത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s