ഒരു കൊച്ചു ചോദ്യം

എറണാകുളത്തു നിന്നും നീമ അംബ്രോസ് എന്ന പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി ഒരു കൊച്ചു ചോദ്യം ഞങ്ങള്‍ക്കയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഈ ബ്ലോഗിന്റെ സന്ദര്‍ശകരാണെന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടെ ഈ ചോദ്യം അവര്‍ക്കു വേണ്ടി കൂടി നല്‍കുകയാണ്. ഉത്തരങ്ങള്‍ ആര്‍ക്കും മെയില്‍ ചെയ്യുകയോ കമന്‍റു ചെയ്യുകയോ ആവാം. ഉത്തരങ്ങള്‍ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.


ABCD എന്ന ചക്രീയ ചതുര്‍ഭുജത്തില്‍ AB II DC ആണ്. കോണ്‍ B = 550 ആയാല്‍ ചതുര്‍ഭുജത്തിലെ മറ്റു കോണുകള്‍ കണക്കാക്കുക. ഉത്തരങ്ങള്‍ അടുത്തയാഴ്ച ഇതേ ദിവസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

Advertisements

About hariekd

It is a movement from kerala High school teachers.
This entry was posted in Maths Project. Bookmark the permalink.

7 Responses to ഒരു കൊച്ചു ചോദ്യം

 1. Anonymous says:

  Is the condition isAD//BC? orAB//CD ?
  If AD//BC
  Angle A =180-Angle B=180-55=125
  Angle C =180-Angle A =55
  Angle D = 180-Angle B =125
  If AD//BC AB is not parallel to CD
  If AB//CD
  Angle C= Angle D =125 and Angle A = 55

  Muraleedharan C R
  GVHSS Vattenad

 2. vijayan says:

  angle A=55,angle c=angleD=125,since B&D are complement angles. this is an isoceles trapeeziam

 3. Anonymous says:

  This is a cyclic quadrialeral. It will be an isocilus tripezium.When we draw perpendiculars from C and D to AB we get two right triangles which are congruent by RHS angle A =55 clearly.C and D are 125 each

 4. Anonymous says:

  If u r a Core Subject Teacher (Maths,s.s, Science ) then CLICK HERE

 5. thesmi thomas says:

  angle A=125,angle B=55,angle C=125,angle D=55,because AB||DC and the plane is a trapezium.

 6. Anonymous says:

  ABCD Cyclic quadrilateral so D=180-55=125
  AB//CD AD intersect these lines
  sum of co interior angles is 180
  ==> A=180-125=55
  similarly C=180-55=125

 7. rachana says:

  AB//DC,
  B+C=180
  ie:55+C=180
  ie:C=180-55=125
  B+D=180(Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplimentary)
  ie:55+D=180
  D=180-55=125
  again,AB//DC,A+D=180
  ie:A+125=180
  A=180-125=55

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s