സംഖ്യകള്‍ ക്രമം തെറ്റാതെ

ന്നലത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയോ?
1,2,3,4,5,6,7,8,9 ഈ സംഖ്യകളെ ഗണിത ക്രിയകള്‍ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ക്രമം തെറ്റാതെ ഉത്തരം 100 കിട്ടത്തക്കവിധം ക്രമീകരിക്കാം.
ഒന്നാമത്തെ മാര്‍ഗ്ഗം 123-45-67+89 =100
രണ്ടാമത്തെ മാര്‍ഗ്ഗം 1+2+3+4+5+6+7+8X9=100
ഉത്തരം കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയ സത്യഭാമയ്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍!!
Advertisements

About hariekd

It is a movement from kerala High school teachers.
This entry was posted in Maths Magic. Bookmark the permalink.

2 Responses to സംഖ്യകള്‍ ക്രമം തെറ്റാതെ

 1. Anonymous says:

  Sir, All the VERY best For Maths Blog…!!

  ***********************************************
  All core subject Teachers(Maths, S.S ,N.S, P.S) Pls. log on to….
  http://www.cstckerala.blogspot.com
  Thanx…
  ***********************************************

 2. This was discussed in blogs around three years back. See this.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s