ബ്ലോഗ് ഹിറ്റുകള്‍ പതിനായിരത്തിലേക്ക്…

പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരേ,

നിങ്ങളേവരുടേയും സഹകരണത്തോടെ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് ബ്ലോഗ് പതിനായിരം ഹിറ്റുകളിലേക്ക് അടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ധാരാളം പേരോട് നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യമായി സര്‍വ്വചരാചരങ്ങളേയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജഗദീശ്വരനോട് അകൈതവമായ നന്ദി ഞങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ബ്ലോഗിന്‍റെ ആരംഭകാലം മുതല്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് നാനാവിധ പിന്തുണകള്‍ തന്ന ഐ.ടി@സ്ക്കൂള്‍ പ്രൊജക്ടിന്റെ എക്സിക്യുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ അന്‍വര്‍ സാറിനോട്, ഇത്തരമൊരു ആശയം ആദ്യം ഞങ്ങളില്‍ വിതച്ച എറണാകുളം ഡി.സി ജോസഫ് ആന്റണി സാറിനോട്, ഞങ്ങളിലൊരാളായി കൂടെ നിന്ന് തെറ്റുകുറ്റങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിത്തരുന്ന എറണാകുളം എം.ടി ജയദേവന്‍ സാറിനോട്, സ്ക്കൂളുകളില്‍ ഈ ബ്ലോഗ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ വിവിധ ജില്ലകളിലെ ഐ.ടി@സ്ക്കൂള്‍ മാസ്റ്റര്‍​ട്രെയിനര്‍മാരോട്, മാതൃഭൂമി ‘നഗര’ത്തിലൂടെ ബ്ലോഗ് വാര്‍ത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അതുവഴി കേരളജനതയ്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗ് പരിചയപ്പെടുത്താനും സഹായിച്ച മാതൃഭൂമിയിലെ സുനില്‍ പ്രഭാകര്‍ സാറിനോട്, കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര ഡി.ആര്‍.ജി മാരോട്, ഗണിതശാസ്ത്ര-ഇതര അദ്ധ്യാപകരോട്, വിദ്യാര്‍ത്ഥികളോട്….. നന്ദി… നന്ദി…

Click here to read the Blog news in Mathrubhumi

Advertisements

About hariekd

It is a movement from kerala High school teachers.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to ബ്ലോഗ് ഹിറ്റുകള്‍ പതിനായിരത്തിലേക്ക്…

 1. ആശംസകള്‍ ……ഗണിതം മധുരം …

 2. Anonymous says:

  All the Best for ur venture!!
  ALL SUBJECT TEACHERS Pls LOG ON TO

  http://WWW.CSTCKERALA.BLOGSPOT.COM

  The official e-page of Core Subject Teachers Co-ordination (CSTC)
  THANKS..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s