മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്

കത്തെഴുതാന്‍, ആശയങ്ങള്‍പങ്കുവക്കാന്‍, എന്തിന് ‘കൊച്ചുവര്‍ത്താനം’ പറയാന്‍പോലും പലരും ഇന്ന് ആശ്രയിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെയാണ്. എന്നാല്‍ ഇ.മെയില്‍, ബ്ലോഗ്, ചാറ്റ് തുടങ്ങിയ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ ഭാഷ പലര്‍ക്കും തടസ്സമാകാറുണ്ട്. നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഭാഷയും വശമില്ലാത്തത് തന്നെ കാരണം. മലയാളത്തില്‍ ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മള്‍ ഇംഗ്ലീഷില്‍ ആശയവിനിമയം നടത്താന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുമ്പോള്‍ പ്രയാസം നേരിടുക സ്വാഭാവികമാണ്. ഈ പ്രശ്നത്തെ മറികടക്കാന്‍ പുത്തന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. അതെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും നമ്മെ പോലെ മലയാളം സംസാരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു!

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് Malayalam Computing Project Objectives

Advertisements

About hariekd

It is a movement from kerala High school teachers.
This entry was posted in General, Linux Tips. Bookmark the permalink.

11 Responses to മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്

 1. Indian Libre User Group, Cochin (www.ilug-cochin.org) is holding its
  regular meeting for this month on Sunday, 28th June 2009 (4th Sunday of
  every month).

  The Details are as follows

  Date : 28/06/2009, Sunday

  Time : 2pm – 5:30pm

  Venue :
  Jay’s Internet Club
  IInd Floor, AMI Trust Bldg,
  Broadway Enclave
  Broadway,
  Kochi-682031
  i.e. Behind Allappat Super Shoppe,On top of SBT Treasury wing,

  Agenda : Kick starting the Campaign for Promoting Free Software in Kerala ??
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Technical Presentation: Malayalam and Free Software by Sanal Kumar and
  Venkat
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  A Map showing the venue is available at :
  http://www.ilug-cochin.org/content/view/31/

  Feel Free to call the numbers below
  for any further information
  Tel:+91 9995717112 ( Coordinator )
  Tel:+91 484 2374862 ( Venue )
  Tel:+91 484 4025077 ( Venue )

  ————————————————————————————————————————————

  Details ::

  Introduction to Free Software and GNU Movement.
  Discussion on Free Software Licenses, Open Source Software.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  We start of with our regular discussion on Free Software and related
  topics. This is important for new users.

  Agenda : Kick starting the Campaign for Promoting Free Software in Kerala ??
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  – Input based on IRC Meeting, Mailing List and Last Meeting Discussions

  – Collaborating with all Free Software Supporters of Kerala and India
  and learning from other similar movements

  – Defining the Road Map for the Path Ahead ( Rough Draft by Roshin Roy
  from last meeting available at
  http://ilug-cochin.wikia.com/wiki/Converting_Kerala_to_Free_Software )

  – Where have we reached ( Report on successful initiatives completed by
  ILUG Cochin as part of the campaign for Free Software in the Area of
  Education ).

  – Collaboration Methodology and action plan preparation.

  – Step One (Maybe) => Protecting Users’ ( of technology ) “Freedom”, How
  ?? ( Dealing with Hardware (vendors))

  – Report of Swathanthra Software Sangamam. by Thomas Yoyaku

  Technical Presentation: Malayalam and Free Software by Sanal Kumar and
  Venkat
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  – History of Malayalam Computing and Fonts
  – Learning the Logic of Inscript keyboard ,
  – Step by Step Guide to using Malayalam on GNU/Linux.
  – Using OpenOffice and Latex with Malayalam
  – Introducing English – Malayalam Dictionary
  – Malayalam Login screen and Screen saver.

  As time permits we will have our usual Q&A Session.

  Hope the Official Meeting would be as exciting as the IRC Meeting.

  We look forward to your participation for this exciting meeting!!!

  Hoping to meet you all on Sunday

  Thank You

  Regards
  Co-ordinator
  Indian Libre User Group, Cochin

  Website : http://www.ilug-cochin.org
  IRC : #ilugkochi on irc.freenode.net
  ML : mailinglist at ilug-cochin.o

 2. THANKS TO MATHS BLOG TEAM.THIS BLOG HELPED
  US A LOT WHILE TAKING PRINTOUT AND UPLOADING A-LIST

 3. THANKS TO MATHS BLOG TEAM.THIS BLOG HELPED
  US A LOT WHILE TAKING PRINTOUT AND UPLOADING A-LIST

 4. How to mount the drives of windows in linux.
  our linux version 3.2
  a special congratulations for u r service

 5. bhama says:

  @ ghss thiruvankulam

  Desktop –> Administration–> Disks
  click on partitions
  Select the partition you want to mount
  Change the Access path
  click on enable
  then the windows will open as a folder.
  you can drag the files to your desktop

  close all other windows

 6. sree says:

  nice work by sree nandalal 8e

 7. sir
  plz inform me the steps to install I net into the 3.8 linux version

  our modem’s model no : UT3OOR2U

 8. sir
  plz inform me the steps to install I net into the 3.8 linux version

  our modem’s model no : UT3OOR2U

 9. please try to give the following information also
  is it ethernet or USB connection or wireless ?
  is it BSNL or airtel or any other ?
  (also, what is the phone number, username, password)

  1. if it is ethernet connection, we just have to configure network (and set username and password in the modem itself)
  2. if it is USB, try the command wvdialconf in root terminal. We may have to edit the thus configured file wvdial.conf by
  #gksu gedit /etc/wvdial.conf
  add phone number, username and password in this file
  then connect by the command $wvdial
  3. if it is wireless, we need a wireless driver for the wireless card in the system if it is there.

 10. it is ethernet
  bsnl connection
  ghstvk
  password
  2787413

 11. veena says:

  we can't install samsung ML1600 in ubundu 10.04 and edubundu, please help us

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s