മുന്തിരിങ്ങയുടെ എണ്ണം എത്ര ?

ഒരാള്‍ 5 ദിവസം കൊണ്ട് 100 മുന്തിരിങ്ങ തിന്നു. ഓരോ ദിവസവും തലേ ദിവസത്തേക്കാള്‍ 5 എണ്ണം വീതം അയാള്‍ കൂടുതല്‍ തിന്നുന്നുണ്ട്. എങ്കില്‍ ആദ്യ ദിവസം അയാള്‍ എത്ര മുന്തിരിങ്ങ തിന്നു എന്നു പറയാമോ?
കഴിയുമെങ്കില്‍ ഉത്തരം എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പറയുമല്ലോ…

30-4-2009
ഈ ചോദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉടനെ തന്നെ പല അദ്ധ്യാപകരും (ഗണിതസ്നേഹികളും) അതിനുത്തരം ഉടനടി കമന്‍റുകളിലൂടെയും മെയിലിലൂടെയും നല്‍കുകയുണ്ടായി. ശരിയുത്തരം രേഖപ്പെടുത്തിയ രണ്ടു കമന്‍റുകള്‍ ഈ പോസ്റ്റിനൊപ്പം കാണാവുന്നതാണ്. പരിശോധിക്കുമല്ലാ. കഴിയുമെങ്കില്‍ പോസ്റ്റിങ്ങ് നടത്തുന്നവരുടെ പേര് കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയാല്‍ നല്ലത്. എന്തായാലും ഈ പ്രശ്നം സോള്‍വ് ചെയ്യാന്‍ സഹകരിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി.

ജൂണ്‍ മാസത്തോടെ നമുക്ക് പഠനവിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചക്കെടുക്കണം. അതിന് നിങ്ങളുടെ കൂടി സഹകരണം ലഭിച്ചേ പറ്റൂ. ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ ലിനക്സ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളു.

ഹരി & നിസാര്‍

Advertisements

About hariekd

It is a movement from kerala High school teachers.
This entry was posted in Maths Magic. Bookmark the permalink.

3 Responses to മുന്തിരിങ്ങയുടെ എണ്ണം എത്ര ?

 1. Anonymous says:

  Answer is 10

  x+(x+5)+(x+10)+(x+15)+(x+20) = 100

  5x+50 = 100

  5(x+10) = 100

  5(x+10) = 100
  ——- —
  5 5

  x+10 = 20
  x = 20-10
  x = 10

  There for 10+15+20+25+30 = 100

 2. Anonymous says:

  Answer is 10

  x+(x+5)+(x+10)+(x+15)+(x+20) = 100

  5x+50 = 100

  5(x+10) = 100

  5(x+10)/5 = 100/5

  x+10 = 20
  x = 20-10
  x = 10

  10+15+20+25+30 = 100

 3. ഇപ്പോഴാണു് ഇതു കണ്ടതു്. മറ്റു ചില വഴികൾ.

  2, 3, 4, 5 ദിവസങ്ങളിൽ 5, 10, 15, 20 ഇത്രയും കൂടുതൽ തിന്നു. മൊത്തം 50. ബാക്കി 50. അഞ്ചുകൊണ്ടു ഹരിച്ചാൽ 10.

  ഇനി, ഇതു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭാസ്കരാചാര്യരുടെ (പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടു്) വക ഒരു വഴി.

  ഗച്ഛഹൃതേ ഗണിതേ വദനം സ്യാദ്
  വ്യേകപദഘ്നചയാർദ്ധവിഹീനേ

  ഇതനുസരിച്ചു് ഗണിതത്തെ (100) ഗച്ഛം (5) കൊണ്ടു ഹരിച്ചു് അതിൽ നിന്നു് ഒന്നു കുറഞ്ഞ പദത്തെ (5) ചയത്തിന്റെ (5)പകുതി കൊണ്ടു ഗുണിച്ചതു കുറച്ചാൽ വദനം കിട്ടും.

  ഇവിടെ ഗണിതം = മൊത്തം തുക = 100
  ഗച്ഛം = പദം = number of terms = 5
  ചയം = ഓരോ ദിവസവും കൂടുന്നതു് = 5
  വദനം = ആദ്യത്തെ സംഖ്യ.

  ഉത്തരം = (100/5) – (5-1)5/2 = 20 – 10 = 10

  ഫോർമുലയായി പറഞ്ഞാൽ

  a = S/n – (n-1)d/s

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s